Avtale om fleksibel bruk av luftrommet

Ett av Forsvarets F-16 over Bodø
foto: Luftfartstilsynet

Det finnes en avtale mellom militære og sivile luftfartsmyndigheter som styrer bruk og fordeling av luftrommet.

Denne avtalen ble fornyet 12. november 2015, og den forklarer i detalj hvordan konseptet om fleksibel bruk av luftrommet (Flexible Use of Airspace, FUA) skal brukes i norsk luftrom. Avtalen med vedlegg finner du i kolonnen til høyre.