Høring: Nye felleseuropeiske regler for seilflyging

Seilfly. Foto Colourbox.jpg

EU har utarbeidet utkast til nye felleseuropeiske regler for seilflyging. Reglene ligger innenfor virkeområdet til EØS-avtalen og vil derfor bli gjort gjeldende i Norge når de blir vedtatt.

Utkastet til nye regler tar sikte på å forenkle framstillingen av reglene, samt å forenkle kravene på en del områder.

Høringssvar må være mottatt av Luftfartstilsynet senest 31. januar 2018.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no, alternativt per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk høringssvaret med saksnummer: 16/13715.