Søknad om fornying av konsesjon for å drive og inneha Florø lufthamn

Luftfartstilsynet har i perioden 29. februar til 25. mai 2016 gjennomført høring om Avinors søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Florø lufthamn. Høringens dokumenter ligger vedlagt.