Søknad om fornya konsesjon for Stryn Helikopterplass, Langeset

Fjord Helikopter AS har sett fram ein søknad om fornya konsesjon for å driva og inneha Stryn Helikopterplass, Langeset.

Luftfartstilsynet har i perioden 25. mai til 23. august 2016 gjennomført høring om Fjord Helikopter AS søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stryn Helikopterplass, Langeset. Høringens dokumenter ligger vedlagt.