Revisjon av direktiv 2009/12 om lufthavnavgifter

EU-Kommisjonen arbeider med en mulig revisjon av direktivet om lufthavnavgifter, dvs. de avgifter som må betales for bruk av en lufthavn. Arbeidet er en del av EU-Kommisjonens luftfartsstrategi som ble lansert i desember 2015.

Dokumentet som publiseres nå er ment å skulle informere berørte aktører om Kommisjonens arbeid slik at de som er interessert kan gi sine innspill til arbeidet.

Fristen for å gi tilbakemelding er 11. desember 2017.

Charges for the use of airport infrastructure.