Oppstart av konsekvensanalyse – passasjerrettigheter på tvers av transportområdene

Rights of passengers in multimodal transport.

EU-Kommisjonen har publisert informasjon om oppstart av en konsekvensanalyse for et fremtidig regelverksforslag om passasjerrettigheter på tvers av de ulike transportområdene (luftfart/jernbane/båt/buss).

Dokumentet forklarer hvordan utredningsarbeidet skal gjennomføres slik at interesserte skal være godt orientert om prosessen og hvordan man kan bidra med innspill underveis. Det er også skissert 4 mulige utfall av utredningen.