Høring av forskrift om endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer

EU-kommisjonen har utarbeidet utkast til nye regler om treningskravene for piloter og om automatisk validering av flysertifikatet. De to endringene er små, og har begrenset betydning for norsk luftfart.  

Høringsfristen er 2. februar 2018. Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.

Vennligst merk eposten eller brevet med saksnummer 17/19763.