Høring av endring av forskrift om luftfartsoperasjoner - EASA Opinion No 01/2017 – Maintenance check flights

Luftfartstilsynet har på høring forslag til endringer i forskrift om luftfartsoperasjoner og sertifiseringsforskriften. Bakgrunnen er et regelverksforslag fra EASA (Opinion No 01/2017) om maintenance check flights.

Formålet med regelverkforslaget er å dempe risikoen knyttet til "maintenance check flights" (MCFs). MCFs er flygninger som gjennomføres for å teste systemer i luftfartøyet som ikke kan testes fullgodt på bakken.


Nærmere informasjon om høringen finner du på våre hjemmesider www.luftfartstilsynet.no/aktuelt/hoeringer. Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Torgeir Øines, tor@caa.no, tlf. 906 38 699. 

Høringsfristen er 4. september 2017. Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.

Vennligst merk eposten eller brevet med saksnummer 17/07925.