Høring av EUs Sikkerhetsliste – flyselskaper som har driftsforbud

EU-Kommisjonen evaluerer hvorvidt systemet knyttet til sikkerhetslisten (svartelisten, dvs. flyselskaper som har driftsforbud i EU/EØS-området) når sine mål.

EU-Kommisjonen har publisert en åpen høring av systemet knyttet til sikkerhetslisten, dvs. flyselskaper som har driftsforbud i EU/EØS-området (Public Consultation on the EU Air Safety List ('Black List of Airlines') Regulation).

Høringen gjennomføres som ledd i at EU-Kommisjonen skal evaluere forordning (EF) nr. 2111/2005 som etablerer sikkerhetslisten. Sikkerhetslisten ble etablert primært for å løse to forhold: ivareta sikkerheten for flyginger til, fra eller innenfor EU/EØS-området; og behovet for klarhet når det gjelder hvilket flyselskap som er ansvarlig for en flyging.

Høringen er åpen for alle interesserte, både myndigheter, luftfartsindustrien, interesseforeninger og passasjerer. Fristen for å gi en tilbakemelding er 7. november 2017. Du finner mer informasjon om høringen her.

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-air-safety-list-black-list-airlines-regulation_en