Høring - søknad om konsesjon for Stokmarknes helikopterplass, Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset HF har fremlagt en søknad om konsesjon for å etablere, drive og inneha en helikopterplass ved Nordlandssykehuset på Stokmarknes.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Nordlandssykehuset HF.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 17/20451.


Høringsfristen er satt til 30. april 2018.