Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Helitrans AS har fremlagt en søknad om konsesjon for å etablere, drive og inneha Sauda helikopterplass.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Helitrans AS.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 16/10608.

 

Høringsfristen er satt til 20. oktober 2017.