Høring - søknad om fornyet konsesjon for Trondheim lufthavn, Værnes

Avinor AS har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Trondheim lufthavn, Værnes.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Avinor AS.
 


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 16/03120.

 

Høringsfristen er satt til 15. desember 2017.