Høring - søknad om fornyet konsesjon for Kjeller flyplass

Kjeller Aero Senter AS har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Kjeller flyplass.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden fra Kjeller Aero Senter AS.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 09/02272.

Høringsfristen er satt til 21. april 2017.