Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stavanger lufthavn, Sola

Avinor AS har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Stavanger lufthavn, Sola.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden om fornyelse.
 


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 12/01804.

 

Høringsfristen er satt til 26. januar 2018.