Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stavanger lufthavn, Sola