Høring - søknad om endring av konsesjonsvilkår for Ålvik helikopterplass, Bjørlo kraftstasjon

Statkraft Energi AS har fremlagt en søknad om endring av vilkårene for eksisterende konsesjon for Ålvik helikopterplass, Bjørlo kraftstasjon. Endringen gjelder antall tillatte helikopterbevegelser for 2017.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknaden og tidligere vedtak i saken.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 14/03146.

 

Høringsfristen er satt til 10. april 2017.