Høring – forskrift om observasjonsflyginger som skjer etter Open Skies-traktaten

Luftfartstilsynet har på høring utkast til en forskrift som skal regulere observasjonsflyginger etter Open Skies-traktaten.

Avtalen om det åpne luftrom (Treaty on Open Skies) gir de deltakende stater rett til å gjennomføre observasjonsflyginger over øvrige deltakende stater. Observasjonsflygingene gjennomføres med fartøy utstyrt med kamera og andre sensorer slik at militært utstyr på bakken kan identifiseres.

Så langt det gjelder norske luftromsbrukere, så har forskriften først og fremst konsekvenser fordi det foreslås å opprette restriksjonsområder i tilknytning gjennomføring av observasjonsflyginger.

Alle interesserte inviteres herved til å komme med merknader til høringen. Merknader bes sendt per epost til postmottak@caa.no. Vennligst merk innspill med referansenummer 17/07552.

Høringens dokumenter er vedlagt til høyre.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Hege Aalstad, epost hsa@caa.no eller tlf. 98261680.

Høringsfristen er 1. desember 2017.