Høringer

Revisjon av direktiv 2009/12 om lufthavnavgifter

EU-Kommisjonen arbeider med en mulig revisjon av direktivet om lufthavnavgifter, dvs. de avgifter som må betales for bruk av en lufthavn. Arbeidet er en del av EU-Kommisjonens luftfartsstrategi som ble lansert i desember 2015.


Gjennomførte Høringer