Høringer

Høring - Etablering av restriksjonsområde Hemsedalsfjellet

Luftfartstilsynet vurderer å opprette et midlertidig restriksjonsområde i området Nordfjella/Hemsedalsfjellet i forbindelse med at Statens naturoppsyn har fått i oppdrag å sanere hele villreinstammen i Nordfjella sone 1. Geografisk avgrensning for operasjonsområdet totalt vil være mellom Fv. 50 Hol – Aurland og Rv.52 Hemsedalsfjellet. Tidsrommet for aktiviteten er ikke fastsatt enda, men vil ventelig foregå i siste halvdel av februar og starten av mars.


Gjennomførte Høringer