Høringer

Høring – ny forskrift med retningslinjer for opprettelse av restriksjonsområder

Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet om å utarbeide utkast til en forskrift med retningslinjer som skal gjelde for saksbehandlingen ved opprettelse av restriksjonsområder etter luftfartsloven. Det er utkast til en slik forskrift som nå sendes på høring.  Forskriften skal gjelde for Luftfartstilsynet og den militære luftfartsmyndigheten ved opprettelse av restriksjonsområder.


Gjennomførte Høringer