Høringer

Høring - Bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland

Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet om å sende på høring forslag til endringer i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) §§ 40 og 41 hva gjelder bakgrunnssjekk av personer fra land utenfor EU/EØS (tredjeland).


Gjennomførte Høringer