Høring - søknad om konsesjon for Stokmarknes helikopterplass, Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset HF har fremlagt en søknad om konsesjon for å etablere, drive og inneha en helikopterplass ved Nordlandssykehuset på Stokmarknes.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Nordlandssykehuset HF.


Høringen ble gjennomført i perioden 6. februar til 30. april 2018.