Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud

Politidirektoratet har søkt om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud. Landingsplassen skal være tilknyttet Politiets nasjonale beredskapssenter.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden.

Høringen ble gjennomført i perioden fra 15. september til 10. november 2017.