Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stavanger lufthavn, Sola

Avinor AS har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Stavanger lufthavn, Sola.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden om fornyelse.

Høringen ble gjennomført fra 2. november 2017 til 26. januar 2018.