Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Hokksund flyplass

Drammen flyklubb fremla en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Hokksund flyplass.

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 31. mars 2017 til 22. juni 2017 høring om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Hokksund flyplass.Høringens dokumenter ligger vedlagt.