Høring - Dispensasjon fra kravet om konsesjon i forbindelse med Statnetts ombygging av 300 kV ledning mellom Nedre Røssåga og Namsos

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 8. juni til 2. juni høring om mottatt søknad fra Statnett om dispensasjon fra kravet til konsesjon for å anlegge, drive og inneha landingsplass.

Søknaden gjaldt dispensasjon fra konsesjonskravet ved bruk av helikoptertransport, i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet i Namsskogan kommune.