Høring – søknad om fornyet konsesjon for å inneha og drive Røros flyplass

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 24. mai 2017 til 12. august 2017 høring om fornyet konsesjon til å inneha og drive Røros flyplass.

Høringens dokumenter ligger vedlagt.