Høring av forslag om endrede språkkrav for flygeledere, flygelederelever og AFIS/HFIS-fullmektiger

Luftfartstilsynet hadde på høring forskrift om endring i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere, forskrift om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS, forskrift om lufttrafikkledelse og forskrift om radiotelefoniprosedyrer.

Høringen ble gjennomført fra 4. oktober 2017 til og med 15. desember 2017. Høringsdokumentene finnes vedlagt.