Høring av forskrift om endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer

EU-kommisjonen har utarbeidet utkast til nye regler om treningskravene for piloter og om automatisk validering av flysertifikatet. De to endringene er små, og har begrenset betydning for norsk luftfart. Høringsperioden var fra 15. desember 2017 til 2. ferbuar 2018. Høringsdokumenter ligger vedlagt.