Høring av endring av forskrift om luftfartsoperasjoner - EASA Opinion No 01/2017 – Maintenance check flights

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden fra 21. juni til 4. september en høring om forslag til endringer i forskrift om luftfartsoperasjoner og sertifiseringsforskriften. Bakgrunnen er et regelverksforslag fra EASA (Opinion No 01/2017) om maintenance check flights.