Høring av Opinion 09/2016 – Endring av Part-MED

Luftfartstilsynet har i perioden 20. oktober - 5. desember 2016 gjennomført høring Opinion 09/2016 som inneholder forslag til endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 vedlegg IV (Part-MED). Et utkast til endringsforordning og siste versjon av utkast til tilhørende AMC og GM er inkludert i forslaget.

Høringens dokumenter ligger vedlagt.