Høring: Nye felleseuropeiske regler for seilflyging

EU har utarbeidet utkast til nye felleseuropeiske regler for seilflyging. Reglene ligger innenfor virkeområdet til EØS-avtalen og vil derfor bli gjort gjeldende i Norge når de blir vedtatt.

Utkastet til nye regler tar sikte på å forenkle framstillingen av reglene, samt å forenkle kravene på en del områder.

Høringssvar ble gjennomført i perioden fra 10. november 2017 til 31. januar 2018.