Høring - endring av forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste

Luftfartstilsynet hadde på høring endringer i forskrift 27. juni 2011 nr. 654 om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1). Høringen ble gjennomført fra 21. desember 2017 til 1. mars 2018.

Endringene knytter seg til utvidelse av intervaller og intervalltoleranse for gjennomføring av kontrollflyging av anlegg for kommunikasjon, navigasjon og overvåking i lufttrafikktjenesten. Høringsbrev og utkast til forskrift er vedlagt til høyre.