Høring – forskrift om observasjonsflyginger som skjer etter Open Skies-traktaten

Luftfartstilsynet hadde på høring utkast til en forskrift som skal regulere observasjonsflyginger etter Open Skies-traktaten. Høringsperioden var fra 8. september til 1. desember 2017.

Avtalen om det åpne luftrom (Treaty on Open Skies) gir de deltakende stater rett til å gjennomføre observasjonsflyginger over øvrige deltakende stater. Observasjonsflygingene gjennomføres med fartøy utstyrt med kamera og andre sensorer slik at militært utstyr på bakken kan identifiseres.

Så langt det gjelder norske luftromsbrukere, så har forskriften først og fremst konsekvenser fordi det foreslås å opprette restriksjonsområder i tilknytning gjennomføring av observasjonsflyginger.

Høringens dokumenter er vedlagt til høyre.