Høring – Hjemmel for overtredelsesgebyr i securityforskriften

Samferdselsdepartementet ba Luftfartstilsynet om å sende på høring forslag til endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften).

Endringen består av ny § 4a om overtredelsesgebyr for overtredelse av securityforskriften. Forslag til endring ligger utenfor Luftfartstilsynets forskriftskompetanse, jf. securityforskriften § 4 andre ledd. Høringen ble gjennomført i perioden 12.06.2017 til 18.08.2017.


Høringens dokumenter er vedlagt til høyre.