Utkast til gebyrforskrift for 2017

Luftfartstilsynet har i perioden 30. november 2016 - 16. januar 2017 gjennomført en høring om utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2017.

Høringens dokumenter ligger vedlagt.