Søknad om fornyet konsesjon for Kjeller flyplass

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 23. januar til 21. april 2017 høring om søknad om fornyet konsesjon for Kjeller flyplass. Høringens dokumenter ligger vedlagt.