Opinion 08/2016 Halon: Oppdatering av Part-26 i samsvar med ICAO standard

Luftfartstilsynet har i perioden 12.oktober - 12. desember 2016 gjennomført høring av Opinion 08/2016 Halon: Oppdatering av Part-26 i samsvar med ICAO standard. Høringens dokumenter ligger vedlagt.