NPA 2016-09. Requirements for air traffic services

Luftfartstilsynet har i perioden 18. november - 1. februar 2016 gjennomført en felles høring om å gjøre bestemmelser om lufttrafikktjenester fra ICAOs regelverk (International Civil Aviation Organisation) til å bli felleseuropeisk regelverk. Høringens dokumenter ligger vedlagt.