Høyring - søknad om fornya konsesjon for fire helikopterplassar i Stranda kommune

Stranda kommune satt fram ein søknad om fornya konsesjon for å driva og inneha fire helikopterplassar i Stranda kommune (Beredskapssenteret, Kjølen, Maskinstasjonen og Stranda sentrum).

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 7. august 2017 til 6. november 2017 høyring om fornyelse av konsesjonen. Høyringens dokumenter er vedlagt.