Høyring - søknad om dispensasjon frå kravet om konsesjon for landingsplass på sjø i Stryn, Ulvik, Eid, Eidfjord og Sogndal

Høyring i samband med ny søknad om dispensasjon frå kravet om konsesjon for å drive og inneha fem landingsplassar for sjøfly i Hordaland og Sogn og Fjordane blei gjennomført frå 15. desember 2017 til 10. februar 2018.

Luftfartstilsynets sitt høyringsbrev er vedlagd.