Høring av endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Luftfartstilsynet har i perioden 25.08.2017- 1. 12.2017 gjennomført høring forskrift som endrer forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (luftfartshinderforskriften, BSL E 2-1).

Se høringens dokumenter vedlagt.