Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Helitrans AS fremla søknad om konsesjon for å etablere, drive og inneha Sauda helikopterplass.

Luftfartstilsynets gjennomførte høring i perioden 25. juli til 20. oktober. Høringens dokumenter finner du vedlagt.