Høring - opprettelse av restriksjonsområde i forbindelse med kongeparets 80-årsjubileum

Luftfartstilsynet planlegger å opprette et midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med feiring av Hans Majestet Kong Harald V og Hennes Majestet Dronning Sonjas 80-årsjubileum, i perioden 9. – 11. mai 2017, basert på mottatt søknad fra Politiet. Restriksjonsområdet opprettes for å ivareta sikkerheten i luften i forbindelse med kongeparets 80-årsjubileum, ved å hindre lufttrafikk over og rundt lokasjonene Bygdøy Kongsgård og Skaugum i forbindelse med arrangementet.

Grunnet kun kort tid til restriksjonsområdet skal opprettes ble det kort høring fra 24. april til 28. april 2017. Se vedlagte høringsdokumenter.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 17/06289. Eventuelle spørsmål kan rettes til flysikringsinspektør Eivind Raknes, tlf 907 21 372, e-post: era@caa.no.