Eksamensregler for RPAS - endring av BSL C 1-1a

Luftfartstilsynet har i perioden 30. november - 30. desember 2016 gjennomført  høring om utkast til forskrift som endrer forskrift 20. desember 2000 om generelle bestemmelser om utstedelse av luftfartssertifikater (BSL C 1-1a).

Høringens dokumenter ligger vedlagt.