EASA, NPA 2016-13 "Technical requirements and operating procedures for airspace design, including flight procedure design"

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Agency) sendte på høring NPA 2016-13: Technical requirements and operating procedures for airspace design, including flight procedure design.

Dette er regler knyttet til luftromsorganisering og luftromsdesign, herunder design av flygeprosedyrer. Høringen ble gjennomført fra den 20. januar 2017 til den 31. mars 2017.

Høringens dokumenter ligger vedlagt.