Bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland

Luftfartstilsynet har i perioden 30. januar 2017 - 10. mars 2017 gjennomført en høring om forslag til endringer i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) §§ 40 og 41 hva gjelder bakgrunnssjekk av personer fra land utenfor EU/EØS (tredjeland).

Høringens dokumenter ligger vedlagt.