Workshop rapporteringsforordning EU regulation 376/2014

Luftfartstilsynet inviterer med dette til en workshop i forbindelse med ny rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 som etter planen vil bli gjennomført i norsk rett i løpet av våren 2016.

Dato: Tirsdag 22. september 2015
Sted: Luftfartstilsynet sine lokaler i Bodø
Tidspunkt: 10.30-16.00

Påmelding innen 16. september 2015 til Sissel Strandås, juridisk rådgiver, på e-post: sst@caa.no

Samferdselsdepartementet (SD) har publisert en høring hvor det foreslås at rapporteringsforordningen gjennomføres i luftfartsloven kapittel XII. Frist for å gi innspill til denne høringen er 10. oktober 2015.

Fagdirektør i SD Morten Foss er ansvarlig for høringen og han vil være tilstede under workshopen. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål  til høringen.

Fra Luftfartstilsynet deltar representanter fra analyseavdelingen og juridisk avdeling.

Følgende tema vil blant annet bli belyst i workshopen:

  • Forordning (EU) 376/2014
    • Rapporteringsplikt
    • Frivillig rapportering
    • Organisasjonens oppfølging og analyse av hendelser
    • Beskyttelsesregler
  • Spørsmål og kommentarer til høringsnotatet til forordning (EU) 376/2014.

Høringsdokumentene og nærmere informasjon om høringen finner du her.