Pilot Common Project

Forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan, er nå vedtatt og gjennomført i norsk lov.

Formålet med forordningen er å sikre en felles og synkron gjennomføring i hele EU/EØS-området av ny teknologi, som skal bedre det europeiske luftfartssystemets ytelse og bærekraft. Forskriften kan de lese på Lovdata.no

Du finner mer i AIC - N 06/15 - Pilot Common Project