Ny teknologi gir sikrere flygning

Foto: Lars Furuseth

Luftfartstilsynet har gått gjennom prosedyrene til de første helikopterinnflygingene i Norge basert på rene satelittsignaler (EGNOS). – Det er Norsk Luftambulanse som er først ut i dette pionerarbeidet som gir sikrere flygninger, sier flygerinspektør Thor Magnar Olsen.

Tirsdag 10. juni gjennomgikk Luftfartstilsynet de nye prosedyrene til Norsk Luftambulanse for innflyging til Ullevål sykehus og Ahus.

–  Ny teknologi gir flygeren informasjon om helikoptrets  vertikale og horisontale posisjon i lufta. Det gir større presisjon til innflygingen og sikrere flygning. For Norsk Luftambulanse gir dette også større regularitet og med det bedre beredskap, ettersom flygningene blir mindre væravhengige.

Norsk Luftambulanse er ett av to selskap i Europa som er valgt ut for å teste denne teknologien.

–  Dette er framtidens teknologi for både fly og helikopter, sier Olsen

Testingen av helikopterflygninger basert på rene satelittsignaler er en del av EUs arbeid med SESAR (Single European Sky ATM Research).

Luftfartstilsynet vil gi endelig godkjenning når øvrige data fra flygingen er analysert og akseptert.