Ny luftfartsstrategi for Europa

EU-kommisjonen vedtok 7. desember sin nye luftfartsstrategi, som skal sikre at europeisk luftfart fortsatt kan være konkurransedyktig og dra nytte av endringene og utviklingen i den globale økonomien. Strategien legger fram et forslag til en ny forordning som skal erstatte dagens basisforordning.

Luftfartstilsynet oppfordrer aktørene i norsk luftfart til å sette seg inn i strategien og forslaget til ny basisforordning.

Mer om EUs luftfartsstrategi