Narvik lufthavn legges ned fra 1. april 2017

Stortinget har besluttet å legge ned Narvik lufthavn fra 1.april 2017.  Dette ble vedtatt i Nasjonal transportplan 2014-2023.