Midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med militærøvelsen Joint Viking 2017

Luftfartstilsynet vedtok 22. februar 2017 en forskrift som etablerer et midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med militærøvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark. Restriksjonsområdet gjelder i perioden fra og med 28. februar til og med 15. mars 2017. Formålet med forskriften er å ivareta flysikkerheten i restriksjonsområdet under militærøvelsen.

Følgende restriksjoner gjelder:

  • All flyging i restriksjonsområdet med modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord (RPAS, drone), uansett formål, og som ikke er en del av øvelsen, er forbudt.
  • Særskilt tillatelse til å fly med modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord, kan gis av Forsvarets Luftoperasjonssenter (NAOC). Henvendelser til NAOC: telefon 75 53 69 00, eller e-post naoc@mil.no.
  • Restriksjonsområdet gjelder i perioden fra og med 28. februar 2017 kl. 06.00 til og med 15. mars 2017 kl. 14.30.

Detaljer om restriksjonsområdets utstrekning fremgår av Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde Joint Viking 2017.

Restriksjonsområde.jpg