Midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med kongeparets 80-årsjubileum

Luftfartstilsynet vedtok 28. april 2017 en forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde i perioden 9. – 11. mai 2017, i forbindelse med feiring av Hans Majestet Kong Harald V og Hennes Majestet Dronning Sonjas 80-årsjubileum.

Restriksjonsområdet etableres for å ivareta sikkerheten i luften over og rundt lokasjonene Bygdøy Kongsgård og Skaugum under arrangement i forbindelse med jubileet, ved å forby lufttrafikk innenfor nærmere angitte koordinater.

All flyging i restriksjonsområdet er forbudt. Restriksjonene gjelder all luftfart, herunder modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord. Restriksjonene gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- og redningsoppdrag. Restriksjonene gjelder ikke avganger mot øst og landinger fra øst fra/til Kilen sjøflyhavn. Restriksjonene gjelder heller ikke for flyginger som har fått særskilt tillatelse fra Luftfartstilsynet, inkludert flyginger med luftfartøy som ikke har fører ombord.

Nærmere informasjon om restriksjonsområdets utstrekning og varighet fremgår av forskriften. Informasjon blir også gitt via AIP SUP 19/2017 og NOTAM.